Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 14.05.2018: Thầy gọi anh em là bạn hữu