Bản Tin Giáo Xứ | 11. 3. 2021

   
 
 
Bản Tin Hiệp Nhất - 17. 3. 2021
 

Cuộc Họp Cộng Đoàn Việt Nam 

Cập Nhật Về Việc Thành Lập Giáo Xứ Mới

Ban Mục Vụ & Đại Diện Cộng Đoàn Giáo Xứ kính mời các thành viên trong các Ban & Hội Đoàn, cùng toàn thể giáo dân Việt Nam đang sinh hoạt tại Giáo Xứ St. Ann tham dự Thánh Lễ 4pm Chúa Nhật tuần này 14/3/2021, và ở lại sau lễ để họp tại nhà thờ. 

Lý do:

 • Tòa Tổng quyết định đóng cửa Giáo Xứ St. Ann, sáp nhập 4 Giáo Xứ St. Ann, Visitation, St. Rita, Holy Rosary để thành lập một Giáo Xứ mới với tên mới, Cha Xứ mới, và đưa trường học Công Giáo Visitation về St. Ann
 • Chúng tôi sẽ cập nhật và bổ túc tiến trình về việc thành lập Giáo Xứ mới từ những cuộc họp với Tổng Giáo Phận & Ban Đại Diện các Giáo Xứ bạn
 • Chúng tôi muốn tham khảo ý muốn và ý kiến của toàn thể giáo dân Việt Nam về vấn đề này. 

Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự cuộc họp.

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay

 

Kính mời Cộng Đoàn đến dự tuần Tĩnh Tâm từ 15/3 đến 19/3 để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Phục Sinh. Chương trình sẽ được chiếu trực tuyến cho những ai không đến được nhà thờ.
 

 

 

Khảo Sát Về Kế Hoạch Mục Vụ

Tổng Giáo Phận Seattle

 

Ban Mục Vụ Tổng Giáo Phận Seattle mời gọi các tín hữu Công Giáo trong Tổng Giáo Phận, xem qua Bản Kế Hoạch Mục Vụ trong link bên dưới và làm Bản Khảo Sát để đóng góp ý kiến cho Tổng Giáo Phận trong việc phát triển mục vụ tại Tổng Giáo Phận Seattle
 

Pastoral Plan Draft - Kế Hoạch Mục Vụ
Survey - Khảo Sát Ý Kiến
 

Báo Cáo Tài Chánh

 

Đóng Góp Hằng Tuần - 6 & 7 tháng 3
 

Phong bì: $6,153 (122 envelopes)
Online giving (trực tuyến) : $2,047.28
Tiền đóng góp Máy sưởi: $580
Masks ủng hộ thiết bị livestream: $147
Ủng hộ hoa dâng Mẹ (Đinh Cường): $40


Xin cảm ơn Quý Tín Hữu luôn quảng đại với Giáo Xứ. Xin Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của quý vị

 

 

Tiêm Vaccine tại CCS

Cô Kym Ngọc, thành viên của Giáo Xứ St Ann phụ trách đàn piano cho Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo & Emmanuel, và đang làm việc tại Catholic Community Services, chia sẻ thông tin này với cộng đồng người Việt, người Samoan và người nói tiếng Spanish tại St. Ann:

Health Department sẽ tới Catholic Community Service tại Lakewood 5705 Main St SW, Lakewood, WA 98499, ngày Thứ Ba, 16 tháng 3 từ 10am - 11am để tiêm vaccines cho những ai 65 tuổi trở lên, hoặc trên 50 tuổi sống chung với gia đình từ 2 thế hệ trở lên.

Quý anh chị hay thân nhân hợp lệ với các yêu cầu trên nhưng chưa chích ngừa được, xin gửi tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên lạc đến cho:

 

 • Cô Kym Ngọc 253-722-5116
 • Chị Minh Nghĩa 253-583-6703
 • hay Sơ Hằng 253-592-2455

để lấy lịch hẹn chích ngừa

 

Tiêm Vaccine tại Community Health Care

 
Xin gửi đến anh chị em Link chích ngừa Covid của Community Health Care thứ Bảy này ngày 13/3/2021
 
Clinic Location:
Bethel Middle School
22001 38th Ave E Spanaway, WA 98387
 
Xin điền đơn để được chích ngừa
 
 
 

Các Thông Tin Mục Vụ Khác

 • Khẩu Trang 

  Xin mời Quý Ông Bà Anh Chị Em mua mask ủng hộ quỹ tu bổ thiết bị livestream Thánh Lễ

 • Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne sẽ gặp gỡ các giáo dân St. Ann
  Chúa Nhật ngày 21/3 trên Zoom. 
  Cha Hoàng Phượng sẽ là người thông dịch cho Đức Cha.
  Thông tin chi tiết và link tham dự cuộc họp này sẽ được gửi đến quý tín hữu sau. 

   

Ý Lễ Trong Tuần

 

Tôn Vinh Các Vị Tử Đạo Bằng Cách Giữ Vững Đức Tin - ĐGH tông du Iraq