Bản Tin Giáo Xứ | 2. 12. 2021

   
 
 
Bản Tin Hiệp Nhất - 5. 12. 2021
 
Sống Đạo: Tạ Ơn - Một Bài Tập Luyện Tinh Thần
 

Đề Xuất Tên Gọi Cho Giáo Xứ Mới

Xin quý anh chị em suy nghĩ về tên gọi cho giáo xứ mới của chúng ta. Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ sẽ xem xét và đệ trình lên Đức Tổng Giám Mục 3 tên được nhiều giáo dân đề xuất, để ngài duyệt xét và chọn tên cho giáo xứ mới của chúng ta.

hay dùng bản in ra giấy tại các bàn ở cửa ra vào nhà thờ. Xin gởi phiếu đề xuất về lại cho Ban Mục Vụ hoặc bỏ vào rổ dâng cúng trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Xin chân thành cám ơn

 

 

Báo cáo Tài Chánh

 

 • Tiền đóng góp lễ hằng tuần
  28/11: $6,900 (149 phong bì)
  Online (22/11 - 28/11): $1,082
  Thanksgiving Day Mass: $2,289
  Nếu không sử dụng đóng góp online, xin quý tín hữu dùng phong bì vàng có tên hoặc số ID khi đóng góp (thay vì chỉ bỏ tiền vào rổ)


   
 • Các ủng hộ khác
  Ông bà Trần Văn Ích: ủng hộ dâng hoa trang trí bàn thờ: $200 & ủng hộ mua trang trí GS: $200
  Nguyễn Thị Mai: ủng hộ Noel $50


   
 • Cam Kết Chương Trình Người Quản Lý Trung Thành 2022 (Stewardship)
  Số gia đình đã gửi phiếu cam kết: 185 
  Số đóng góp được cam kết cho năm 2022: $185,868   
 • Chương Trình Người Quản Lý Trung Thành năm 2021 (sẽ kết thúc 31/12/2021)
  Số gia đình cam kết: 186
  Tổng số cam kết năm 2021: $155,408
  Tổng số đã nhận được tính đến nay: $157,883   
 • Đóng Góp Hằng Năm Cho Giáo Phận (Annual Catholic Appeal 2021) 
  Chỉ Tiêu: $42,190
  Cam Kết: $60,991
  Đã Đóng: $57,832
  Số dự trù được hoàn trả lại cho Giáo Xứ: $18,801   
 • Đóng Góp cho Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục TGP (Called To Serve As Christ)
  Đã đóng góp: $180,359
  Số được hoàn trả lại cho Giáo Xứ: $27,054

 
Xin Chúa trả công và chúc lành cho lòng quảng đại của quý anh chị em

 

 

 

Quán Ăn Ba Miền

 

 

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021

 

 

 

Tin Tức Cộng Đoàn

 • Tĩnh Tâm Mùa Vọng
  Từ Thứ Hai 6/12 đến Thứ Sáu 10/12, để chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh
  6PM : Giải Tội
  7PM - 9PM: Thánh Lễ và Giảng Thuyết


   
 • Trang trí nhà thờ cho Giáng Sinh 2021
  Ngày 10/12, cộng đoàn sẽ trang trí nhà thờ sau lễ 7pm, kính mới Quý Tín Hữu và các hội đoàn bớt chút thời gian đến giúp một tay cho công việc trang trí này được tốt đẹp và nhanh chóng. 


   
 • Covid Vaccine (by Pierce Public Health Department)
  1. Booster shot (liều tăng cường) cho Moderna và Pfizer
      Dành cho người từ 18 tuổi trở lên Thứ Năm ngày 2/12/2021 từ 5pm -
      7pm tại Trường Học St Ann

  2. Chích ngừa Covid cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi loại Pfizer BioNTech Pediatric Vaccine
      Ngày 12/28/2021, 5pm - 7pm tại Trường Học St Ann
      Xin liên lạc với Sơ Kim (253-304-8929) hay chị Minh Nghĩa (253-583-6703)

   
 • Chương Trình Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - 8/12
  (Lễ Trọng và Buộc)
   - Lễ 8am: Tiếng Anh
   - Lễ 4:30pm: Bilingual (có rước kiệu trong nhà thờ)
   - Lễ 7pm: Tiếng Việt


   
 • Lớp Rửa Tội
  Ngày 11/12 lớp rửa tội dành cho cha mẹ và người đỡ đầu lớp học lúc 9:30am tại trường học.

   
 • Ngày 5/12 có bé Maria Vũ Nguyễn Elena sẽ được rửa tội sau lễ 4pm, cầu chúc cho gia đình lãnh nhận được nhiều ơn Chúa trong ngày bé được rửa tội.
   
 • Ngày 11/12 chúc mừng cho đôi tân hôn anh Ryan Anderson và Maria Linh Nguyễn, lễ cưới tại St. Ann lúc 1:30pm

   
 • Lễ Cho Người Cao Niên Có Xức Dầu
  Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ và xức dầu cho những người cao niên hoặc những ai cần vào ngày Thứ Sáu 16/12 lúc 11:00am 

 

 

Chương Trình Lễ Giáng Sinh

 

 

 

 

 

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần