Update on Stewardship of Treasure 2019 _Cập Nhật Chương Trình Đóng Góp Tài Chánh Cho Giáo Xứ 2019

“He who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will reap bountifully. Everyone must give according to what he has decided; not sadly, not grudgingly, for God loves a cheerful giver” (2Cr 9,6-7)

St. Ann Parish has received 205 pledge cards back (out of 567 registered families) with the pledge amount $175,001 for the year 2019. We appreciate and thank all who have returned their pledge cards. 

Everyone else is also encouraged to take time to pray and make pledge by filling out pledge cards and return to the parish. Pledge cards were mailed to each household; or you can take one in the pews or easily to fill out online HERE

By returning your pledge, you are helping your parish to plan a budget, estimate the income and expenses of parish for the upcoming year. Commitment is not a binding, or a matter of money, but a reponsive gratitude  of faithful stewards. If you are unable to make commitment this year, please mark "I will pray".
Thank you all for your generosity and spirit of stewardship

Giáo Xứ mới nhận được 205 phiếu cam kết đóng góp tài chánh cho năm tài khóa mới (trên tổng số 567 gia đình ghi danh), với số tiền cam kết đóng góp là $175,001 cho năm tài khóa 2019. Xin cảm ơn những gia đình đã điền và gửi phiếu cam kết về cho Giáo Xứ.

Xin quý tín hữu tiếp tục suy nghĩ, cầu nguyện, điền và gửi phiếu cam kết về cho Giáo Xứ, để Ban Lãnh Đạo và Ban Tài Chánh có thể ước lượng thu nhập và chi tiêu, dự trù ngân sách, lên kế hoạch cho năm tới.

Các phiếu cam kết đã được gửi về từng gia đình, hoặc quý vị có thể lấy ở các hộc ghế ngồi trong nhà thờ, hoặc điền trực tiếp online
TẠI ĐÂY

Việc cam kết không phải là một hành động trói buộc chúng ta trong vấn đề tiền bạc hay vật chất, nhưng là một hành động đáp trả có trách nhiệm với lòng biết ơn của những người quản lý trung tín về những gì mình đã và đang lãnh nhận. Nếu quý tín hữu cảm thấy mình không đủ khả năng để thực hiện cam kết, xin đánh dấu vào "Tôi sẽ cầu nguyện cho Giáo Xứ"

Cảm ơn lòng quảng đại của và tinh thần "người quản lý" của Ông Bà Anh Chị Em

"Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo lòng mình mong ước, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương" (2Cr 9,6-7)