St Ann Parish News

February 2021

Feb 25

Bản Tin Giáo Xứ | 25. 2. 2021

      Bản Tin Hiệp Nhất - 28. 2. 2021       Buổi Họp Toàn Giáo Xứ Lần II Về việc...
Read More

Feb 25

Parish Weekly Newsletter | Feb 25, 2021

      Bulletin - Feb 28, 2020      ...
Read More

Feb 18

Bản Tin Giáo Xứ | 18. 2. 2021

      Bản Tin Hiệp Nhất - 21. 2. 2021      ...
Read More

Feb 18

Parish Weekly Newsletter | Feb 18, 2021

      Bulletin - Feb 21, 2020      ...
Read More

Feb 11

Bản Tin Giáo Xứ | 11. 2. 2021

      Bản Tin Hiệp Nhất - 14. 2. 2021      ...
Read More

Feb 11

Parish Weekly Newsletter | Feb 11, 2021

      Bulletin - Feb 14, 2020      ...
Read More

Feb 4

Bản Tin Giáo Xứ | 04. 02. 2021

Bản Tin Hiệp Nhất Báo Cáo Nửa Năm 7/2020 - 12/2020 Ghi Danh Lễ Cuối Tuần Báo Cáo Tài Chánh Buổi Họp Toàn Giáo Xứ (Zoom) Chương Trình Lễ Tết Âm Lịch Thứ Tư Lễ Tro Tin Buồn: Ông Luca Huỳnh Tấn Tuân...
Read More

Feb 4

Parish Weekly Newsletter | 2. 4. 2021

Semi Annual Report | July 2020 - December 2020 Weekend Mass Sign-Up Save the Date: Parish Wide Meeting Holy Week Liturgy Virtual Workshop CCD school Stewardship - Weekly Offering Lunar New Year Celebration Ash Wednesday Schedule Prayer List  ...
Read More