St Ann Parish News

January 2021

Jan 28

Bản Tin Giáo Xứ | 28. 1. 2021

Bản Tin Hiệp Nhất - 31. 1. 2021 Lời Cha Chánh Xứ Ghi Danh Lễ Cuối Tuần - Chúa Nhật IV Thường Niên Báo cáo tài chánh Giáo Phận họp với Cộng Đoàn Việt Nam Báo cáo tiến trình dự án máy sưởi Nhà Xứ...
Read More

Jan 28

Parish Weekly Newsletter | Jan 28, 2021

Bulletin - the 4th Sunday in Ordinary Time - Jan 31 Message from Pastor Weekend Mass Sign Up - The 4th Sunday Weekly Collection Parish Q&A Toolkit: the merger of Pierce Parishes Scam Alert Progress Report - Rectory HVAC Installation Project Other ministerial information Covid-19 vaccine  Prayer List...
Read More

Jan 24

Tài Liệu Về Việc Thành Lập Giáo Xứ Mới - Parish Q&A Toolkit

Tập tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về kế hoạch sáp nhập các giáo xứ trong vùng Tacoma, bao gồm các thông tin căn bản và những câu trả lời cho những câu hỏi mà các giáo dân nêu...
Read More

Jan 22

Parish Q&A Toolkit - The merger of Pierce Parishes

This document provides an overview of the parish consolidation vision for the Tacoma region, background information, and answers to questions raised by the parishioners in the first set of parish meetings.   CLICK TO READ THE TOOLKIT   Table of Contents Letter from Bishop Mueggenborg Pastoral and Strategic Planning Pierce...
Read More

Jan 21

Bản Tin Giáo Xứ | 21. 1. 2021

      Bản Tin Hiệp Nhất - 21. 1. 2021      ...
Read More

Jan 21

Parish Weekly Newsletter | Jan 21, 2021

Stay updated with Parish weekly information Bulletin, The third Sunday in Ordinary Time - Jan 24, 2021 Message from our Pastor Weekend Mass Sign-Up Weekly Collection Upcoming Meetings with Archdiocese (regarding the merger of Pierce Parishes) Tax Statement Fresh Food Box for free Mass for Life Archdiocese of Seattle Annual Report...
Read More

Jan 14

Bản Tin Giáo Xứ | 14. 1. 2021

      Bản Tin Hiệp Nhất - 17. 1. 2021      ...
Read More

Jan 14

Parish Weekly Newsletter | Jan 14, 2021

      Bulletin - Jan 17, 2020      ...
Read More

Jan 7

Bản Tin Giáo Xứ | 7. 1. 2021

      Bản Tin Hiệp Nhất - 10. 1. 2021      ...
Read More

Jan 7

Parish Weekly Newsletter | Jan 7, 2021

      Bulletin - Jan 10, 2020      ...
Read More