St Ann Parish News

June 2018

Jun 3

Ruoc Le Lan Dau 2018 - First Communion (Vietnamese)

Xem thêm hình-more photos Ban Giáo Lý đã thành lập chương trình Giáo Lý Trẻ Em từ lớp 1 đến lớp 4 với độ tuổi từ 6 - 9 tuổi. Riêng các em có nhu cầu lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Rước Lễ...
Read More

Jun 3

Lễ Bế Giảng Năm Học 2017-2018 của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh - Graduation of Vietnamese Bilingual School 2018

Xem thêm hình-more photos Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh đã có buổi lễ phát thưởng kết thúc niên học 2017-2018 vào sáng Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2017 lúc 11 giờ, tại Nhà Thờ St Ann với sự chủ...
Read More