St Ann Parish News

September 2020

Sep 24

Thông Tin Giáo Xứ | 24. 9. 2020

  Bản Tin Hiệp Nhất - 27. 9. 2020     Tiền đóng góp tuần 20/9/2020 Phong bì: $7,652 Online giving (trực...
Read More

Sep 24

Sep 24, 2020 | Parish Weekly Newsletter

  Bulletin - Sep 27, 2020   Stewardship Sacrificial Giving - Sep 19 & 20, 2020 Envelopes: $7,652 Online Giving: $1,569 Thank you...
Read More

Sep 17

Thông Tin Giáo Xứ | 17. 9. 2020

  Bản Tin Hiệp Nhất - 20. 9. 2020   Ghi Danh Tham Dự Các Thánh Lễ   Xin Quý Tín Hữu ghi danh online...
Read More

Sep 17

Sep 17, 2020 | St. Ann Weekly Newsletter

Don't miss us on Website with Weekly Newsletter. If you would like to receive information from parish via email, please subscribe   Bulletin - Sep 20, 2020  ...
Read More

Sep 10

Thông Tin Giáo Xứ | 10.9.2020

      Bản Tin Hiệp Nhất - 10. 9. 2020   Tiền...
Read More

Sep 10

Parish Weekly Newsletter | Sep 10, 2020

      Bulletin - Sep 13, 2020   Sign- Up to Attend...
Read More

Sep 3

Thông Tin Giáo Xứ | 3. 9. 2020

      Bản Tin Hiệp Nhất - 6. 9. 2020   Tiền...
Read More

Sep 3

Parish Weekly Newsletter | Sep 3, 2020

      Bulletin - Sep 6, 2020   Stewardship August...
Read More