Ministerial & Financial Report of Parish

View Download PDF

ENG_Quarterly Report 10/2018 - 3/2019

04/07/2019 

View Download PDF

VIET_Báo Cáo Quý II 10/2018 - 3/2019

04/07/2019 

View Download PDF

Annual Report (FY 7/2017 - 6/ 2018) _ENGLISH

10/14/2018 

View Download PDF

Phúc Trình Thường Niên (7/2017 - 6/2018)

10/14/2018 

View Download PDF

January 2018 - April 2018 (English)

05/01/2018 

View Download PDF

January 2018 - April 2018 (Vietnamese)

05/01/2018 

View Download PDF

July 2017 - December 2017 (English)

01/28/2018 

View Download PDF

July 2017 - December 2017 (Vietnamese)

01/28/2018